Nowy standard oceny
rozmiaru szkody osobowej

Unikalny, obiektywny, profesjonalny
i prosty w obsłudze.

Poznaj HBT Index

HBT odpowiada na potrzeby szerokiej
grupy użytkowników

Wynik współpracy i doświadczenia

System HBT – Human Body Trauma Index – powstał dzięki współpracy
naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej
i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

Wielowymiarowa analiza

System bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak: rozstrój zdrowia,
obrażenia ciała – z ich lokalizacją, rozległością i ciężkością, ból i cierpienie,
rokowanie na przyszłość, występowanie powikłań, obecność trwałych
i przejściowych ograniczeń funkcji, uciążliwość leczenia, zmianę jakości życia, niezbędną wymaganą pomoc, a także wpływ na stan obecny wcześniejszych
chorób bądź przebytych urazów.

Ocena następstw szkody osobowej to złożona, skomplikowana, wielowymiarowa analiza obiektywnych dowodów i faktów związanych nie tylko z wypadkiem, ale również z naprawianiem jego skutków. Istotą Systemu HBT Index jest to, aby była ona sprawiedliwa, powtarzalna i dostępna dla wszystkich.

Dr. Wojciesz Kościesza

Dr Waldemar Truszkiewicz
Prezes zarządu HBT Polska

Jednoznaczny wynik

HBT Index 0,0

Końcowym wynikiem jest HBT Index – wartość punktowa analizy istotnych
okoliczności związanych ze szkodą. Formuły do wyliczenia ostatecznej wartości
bazują na doświadczeniach zawodowych autorów projektu, na poglądach doktryny
i orzecznictwa sądowego, a dodatkowo wspomagane są analizami systemów
oceny w innych krajach UE i w USA.

Korzystaj samodzielnie

Użytkownicy systemu mogą korzystać z niego samodzielnie, bez udziału lekarza orzecznika, bazując na informacjach zawartych w dokumentach medycznych i szkodowych.

Zadbaliśmy o to, by ergonomia systemu HBT
stała na najwyższym poziomie. Narzędzie
jest proste i szybkie w codziennym
użytkowaniu – jego zalety docenią wszystkie
grupy odbiorców.

Hubert Anyżewski

Hubert Anyżewski
Partner, UseLab - Firma specjalizująca
się w ergonomii systemów
informatycznych.

Zobacz jak HBT może Tobie pomóc

Napisali o nas

Gazeta Wyborcza
Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Plus Biznesu