Nowy standard oceny
rozmiaru szkody osobowej

Unikalny, obiektywny, profesjonalny
i prosty w obsłudze.

Poznaj HBT Index

HBT odpowiada na potrzeby szerokiej
grupy użytkowników

Wynik współpracy i doświadczenia

System HBT – Human Body Trauma Index – powstał dzięki współpracy
naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej
i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

System HBT Index jest propozycją towarzystw naukowych dla całego rynku zaangażowanego w potrzebę obiektywnej oceny następstw szkody na osobie. Narzędzie zostało pozytywnie zweryfikowane na podstawie setek badań prawomocnie zakończonych spraw sądowych.

Dr. Wojciesz Kościesza

Prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Berent
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

Wielowymiarowa analiza

System bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak: rozstrój zdrowia,
obrażenia ciała – z ich lokalizacją, rozległością i ciężkością, ból i cierpienie,
rokowanie na przyszłość, występowanie powikłań, obecność trwałych
i przejściowych ograniczeń funkcji, uciążliwość leczenia, zmianę jakości życia, niezbędną wymaganą pomoc, a także wpływ na stan obecny wcześniejszych
chorób bądź przebytych urazów.

Ocena następstw szkody osobowej to złożona, skomplikowana, wielowymiarowa analiza obiektywnych dowodów i faktów związanych nie tylko z wypadkiem, ale również z naprawianiem jego skutków. Istotą Systemu HBT Index jest to, aby była ona sprawiedliwa, powtarzalna i dostępna dla wszystkich.

Dr. Wojciesz Kościesza

Dr Waldemar Truszkiewicz
Prezes zarządu HBT Polska

Jednoznaczny wynik

HBT Index 0,0

Końcowym wynikiem jest HBT Index – wartość punktowa analizy istotnych
okoliczności związanych ze szkodą. Formuły do wyliczenia ostatecznej wartości
bazują na doświadczeniach zawodowych autorów projektu, na poglądach doktryny
i orzecznictwa sądowego, a dodatkowo wspomagane są analizami systemów
oceny w innych krajach UE i w USA.

Korzystaj samodzielnie

Użytkownicy systemu mogą korzystać z niego samodzielnie, bez udziału lekarza orzecznika, bazując na informacjach zawartych w dokumentach medycznych i szkodowych.

Zadbaliśmy o to, by ergonomia systemu HBT
stała na najwyższym poziomie. Narzędzie
jest proste i szybkie w codziennym
użytkowaniu – jego zalety docenią wszystkie
grupy odbiorców.

Hubert Anyżewski

Hubert Anyżewski
Partner, UseLab - Firma specjalizująca
się w ergonomii systemów
informatycznych.

Zobacz jak HBT może Tobie pomóc

Napisali o nas

Gazeta Wyborcza
Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Plus Biznesu