Kontakt

HBT Polska Sp. z o.o.

Ul. Sienna 86/100,
00-815 Warszawa

kontakt@hbtindex.com

HBT Polska Sp. z o.o., Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000403153 ul. Sienna 86/100, 00-815 Warszawa NIP: 5252522640, REGON: 145901529.
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN opłacony w całości