Lekarze

System HBT wspomaga pracę lekarza
orzecznika w ocenie następstw
szkody osobowej m.in. w procesie
likwidacji, procesie sądowym.

Skorzystaj z narzędzia

Zarejestruj się

Poznaj korzyści korzystania z HBT

Obiektywna ocena

Jednoznaczne obiektywne kryteria oceny.

Precyzja

Możliwość precyzyjnej oceny następstw szkody.

Analiza

Możliwość analizy podobnych zdarzeń.

Poznaj funkcjonalność systemu

Formularz

Formularz umożliwiający wyliczenie indeksu HBT na podstawie zebranej dokumentacji medycznej.

Raport PDF

Generowanie i możliwość zapisania raportu jako plik PDF.

Zarządzanie raportami

Lista wygenerowanych raportów oraz wersji roboczych.

HBT system

Skorzystaj z narzędzia

Do końca roku udostępniamy narzędzie bez żadnych opłat.

Zarejestruj się

Napisali o nas

Gazeta Wyborcza
Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Plus Biznesu